Barcelona City Tour

iVenture Card

¿Qui som?

Barcelona City Tour és el servei oficial de transport turístic de Barcelona operat per la unió de dues de les companyies més prestigioses del sector turístic i del transport de passatgers: Julià Travel i Moventis.

Aquestes empreses, pioneres en el desenvolupament del turisme a Espanya, han posat tota la seva experiència i el seu prestigi al servei de Barcelona City Tour i han permès configurar el que, segons el parer de molts experts, és probablement un dels millors serveis de visita turística amb itinerari fix que opera a les principals ciutats del món. A més, som també membres de Gray Line España.

Gray Line Worldwide és la principal xarxa internacional d’agències de viatges i operadores de turisme, especialitzada en visites i excursions en les principals ciutats del món, amb presència a més de 700 destinacions i amb un fort posicionament com a segell de qualitat en el mercat americà i cada vegada més gran en l’europeu.